Global Initiative Sports for Impact

BLOG

About Federation for International FootGolf

14/06/2017

-

nguyễn phương tùng

-

0 Bình luận

Giới thiệu : Liên đoàn FootGolf Quốc tế - FIFG.ORG 

Chức năng chính của liên đoàn FootGolf Quốc tế (http://fifg.org ). là quảng bá sự công nhận trên toàn thế giới cho môn thể thao phối hợp giữa môn Bóng đá và môn chơi Golf  gọi tên FootGolf. giám sát sự phát triển và tăng trưởng Quốc tế để đảm bảo công việc bình đẳng trên toàn Thế giới cho tất cả các cầu thủ.

 Để đạt được mục tiêu này FIFG đã thiết lập các nguyên tắc và hướng dẫn Quốc tế của FootGolf theo đó tất cả các thành viên đều đồng ý tuân theo. Mọi sai lệch của các quy tắc đã được thiết lập phải được FIFG chấp thuận trước bằng văn bản. FIFG chỉ công nhận một thành viên của tổ chức này cho mỗi Quốc gia.

                                                        Ban giám đốc FIFG.

 Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là khuyến khích, phát huy, phát triển và kiểm soát FootGolf ở tất cả các cấp trên toàn Thế giới. Thực thì thẩm quyền và xác định các tranh chấp hoặc bất đồng giữa các thành viên. giữa liên minh lục địa. Thiết lập và duy trì hiệu quả quản lí. Bảo vệ sự độc lập của FIFG trong tất cả các vấn đề trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến FootGolf mà không có sự can thiệp của bất kì Cơ quan nào bên ngoài. Tiến hành và thực hiện các hành động hành chính , hoặc các hành động khác khi cần thiết và phù hợp với mục tiêu của mình. 

                                                   Để thực hiện sứ mệnh của mình FIFG có thể.

 Thiết lập các quy tắc cho FootGolf và thực thi chúng một cách thống nhất cho tất cả sự kiện trên toàn Thế giới. Xác định các quy tắc điều chỉnh tính hợp lệ của trò chơi FootGolf được mọi thành viên quan sát. Tăng quỹ cho các hoạt động của FIFG bằng tất cả các phương tiện sẵn có bao gồm từ phí lệ phí đăng kí, nhuận bút, tài trợ,và cấp phép hoặc chuyển nhượng các quyền thương mại và các quyền khác.

 Thiết lập các quy tắc và / hoặc các quy định cho việc tiến hành các sự kiện thuộc thẩm quyền của FIFG . Thiết lập các quy tắc và / hoặc các quy định để giải quyết tranh chấp, bất đồng hoặc hành vi sai trái liên quan đến các vấn đề của FIFG và các trò chơi của FootGolf và áp đặt các biện pháp trừng phạt . Xây dựng quy chế chống Doping và các thủ tục để thực hiện . Bán, để , cho, thế chấp, xử lí hoặc chuyển sang tài khoản cho tất cả hoặc bất kì tài sản hoặc tài sản nào của FIFG . Thực hiện hành động hợp pháp cũng như cần thiết hoặc mong muốn để đạt được các mục tiêu của Liên đoàn FootGolf Quốc tế.

                                                 Tiêu chuẩn thành viên chính thức.

 Thành viên Quản trị là một tổ chức Quốc gia. Thành viên áp dụng các nguyên tắc quản trị tốt như : MINH BẠCH, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, BÌNH ĐẲNG GIỚI, KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ, CÔNG BẰNG. 

 Hội đồng thành viên của Hội đồng là Tổ chức Tối cao.

 Điều kiện :

 Thành viên tổ chức 3 hoặc nhiều giải đấu tại tối thiểu là 2 sân Golf trong vòng một năm. Sự kiện có một số lượng người chơi nhất định.

 Đạo đức và Trách nhiệm: 

 Thành viên có các biện pháp để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và người khuyết tật, thể thao cho tất cả. Công bằng , sức khỏe và an toàn của vận động viên. trọng tài cao và các quy tắc cạnh tranh rõ ràng. Thành viên phải là người kí tên vào Bộ luật chống tội phạm Thế giới .Có các quy định chống Doping phù hợp với Bộ luật chống tội phạm Thế giới và tham gia tích cực vào cuộc chiến chống Doping . Thành viên có các biện pháp để bảo vệ các vận động viên và các đoàn tùy tùng của họ khỏi tham nhũng, gian lận, gian lận bất hợp pháp và bất thường gain lận và các hành vi có hại khác liên quan tới thể thao.

 Liên đoàn FootGolf Quốc tế chỉ thừa nhận một thành viên duy nhất tại một Quốc gia.

 Hiện có 36 nước là thành viên chính thức của Liên đoàn FootGolf Quốc tế gồm ;

 Argentina

 Australia

 Aó

 Bỉ

 Bolivia

 Brazil

 Canada

 Chi le 

Chinese Tai pei

 Czeck 

 Elsalvador

 Pháp

 Đức

 Holland

Hunggary

 Ireland

 Italy

 Japan

 Korea

 LuxemBourg

 Mexico

 Morocco

 Norway

 Newzealand

 Paraguay

 Ba lan

 Slovakia

 Slovenia

 Nam phi

 Tây ba nha

 Thụy điển

 Thụy sĩ

 Thổ nhĩ kì

 Anh

 Hoa kỳ

 Uruguay.

 ngày 12 tháng 1 năm 2017 Liên đoàn FootGolf Quốc tế đã có Thông báo chính thức gửi Nguyễn Phương Tùng( là công dân Việt Nam đầu tiên có sự kết nối với Liên đoàn FootGolf Quốc tế) nội dung thông báo : thừa nhận cũng như chào đón, hướng dẫn các bước hành động của cá nhân Nguyễn Phương Tùng cũng như định hướng hoạt động phong trào của  Cộng đồng thực hiện cho quá trình hành động tiến tới hình thành và đáp ứng yêu cầu tới kết quả Việt Nam từ Quốc gia thành viên mới trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn FootGolf Quốc tế vào tương lai không xa.

nguồn ; http://fifg.org 

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822