Chuyên Mục Khác

BẮT KỊP XU HƯỚNG KINH TẾ 2024 VỚI NỀN KINH TẾ THỂ THAO 📈 Theo Báo cáo Đổi mới sáng tạo Mở 2023, tổng doanh thu thị trường thể thao trong năm 2022 đạt con số ấn tượng lên đến 487 tỷ USD. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của thị trường này từ 2022 đến 2023 là 5,2%. 💸 Đáng chú ý, người tiêu dùng dự kiến tăng 31% thời gian và 17% chi tiêu vào hoạt động thể thao trong năm 2024. Điều này chứng tỏ rằng sự quan tâm đến sức khỏe và thể chất đang ngày càng tăng lên, đặc biệt ở các thế hệ Millennial và gen Z! 🚀 Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng, nền kinh tế thể thao đang mở ra cơ hội không giới hạn cho các startup và doanh nghiệp. 🔍 Đọc thêm về nền kinh tế thể thao và các xu hướng nổi bật khác tại Báo cáo Đổi mới sáng tạo Mở 2023 tại đây: https://ebook.bambuup.com/OI-report-2023 ——————————————– 🚀 BambuUP – Connect to Innovate 🚀 To make Innovation easy to access for every business everywhere #BambuUP #TheFlatWorld #Innovations #Report

BẮT KỊP XU HƯỚNG KINH TẾ 2024 VỚI NỀN KINH TẾ THỂ THAO

📈 Theo Báo cáo Đổi mới sáng tạo Mở 2023, tổng doanh thu thị trường thể thao trong năm 2022 đạt con số ấn tượng lên đến 487 tỷ USD. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của thị trường này từ 2022 đến 2023 là 5,2%.

💸 Đáng chú ý, người tiêu dùng dự kiến tăng 31% thời gian và 17% chi tiêu vào hoạt động thể thao trong năm 2024. Điều này chứng tỏ rằng sự quan tâm đến sức khỏe và thể chất đang ngày càng tăng lên, đặc biệt ở các thế hệ Millennial và gen Z!

🚀 Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng, nền kinh tế thể thao đang mở ra cơ hội không giới hạn cho các startup và doanh nghiệp.

🔍 Đọc thêm về nền kinh tế thể thao và các xu hướng nổi bật khác tại Báo cáo Đổi mới sáng tạo Mở 2023 tại đây: https://ebook.bambuup.com/OI-report-2023
——————————————–
🚀 BambuUP – Connect to Innovate 🚀
To make Innovation easy to access for every business everywhere
#BambuUP #TheFlatWorld #Innovations #Report