Global Initiative Sports for Impact

BLOG

Các điều ước Quốc Tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã tham gia

27/08/2021

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận


1. Các Điều ước quốc tế sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã tham gia ?
Đến nay, Việt Nam đã tham gia nhiều Điều ước quốc tế về SHTT, bao gồm:
+ Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp;
+ Công ước Berne năm 1886 về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật;
+ Công ước Stockholm năm 1967 thành lập tổ chức SHTT thế giới (WIPO);

+ Hệ thống Madrid gồm Thỏa ước Madrid năm 1891 về đăng ký quốc tế về nhãn hiệu và Nghị định thư liên quan đến thỏa ước năm 1989;

+ Hiệp ước hợp tác quốc tế về bằng sáng chế (PCT) năm 1970;

+ Công ước Rome năm 1961 về bảo hộ người biểu diễn, nhà xuất bản, ghi âm và tổ chức phát sóng;

+ Công ước Brussel năm 1974 về bảo hộ tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa;

+ Công ước Geneve năm 1971 về bảo hộ nhà xuất bản, ghi âm chống việc sao chép không được phép;

+ Công ước UPOV năm 1961 về bảo hộ giống cây trồng mới;

+ Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ năm 1997 về thiết lập quan hệ quyền tác giả;

+ Hiệp định Việt Nam - Thụy Sĩ năm 1999 về sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

+ Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2000

+ Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) năm 1994 trong khuôn khổ các văn kiện của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822