Tin tức

05Th1

BÁO CÁO TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI NĂM 2022

Quản Trị Tin tức

Recsports Việt Nam là một dự án tạo tác động xã hội ( SDGs 3,4,8,12) thực hiện theo chiến lược phát triển thể dục thể thao số 2198/QĐ_TTg. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Cộng Đồng thông qua tổ hợp thể thao giải trí và phối hợp. Dự án hiện đang triển khai ở […]

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, công ty chúng tôi hân hạnh phục vụ các bạn 24/7