Global Initiative Sports for Impact

BLOG

Đề cử giải thưởng ASEAN Rice Bowl Startup Awarlds http://ricebowlawarlds.com

27/09/2017

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận

Ngày 25 tháng 09 năm 2017. Program Việt Nam Recreational & Hybrid Sports (http://recsports) Vinh dự nhận được đề cử cho giải thưởng ASEAN Rice Bowl Startup Awarlds http://ricebowlawarlds.com . Một giải thưởng thường niên Danh giá của Cộng Đồng khởi nghiệp Châu Á. Do SIHUB Là 1 chương trình thuộc đề án 844 về ban hành đề án (( Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025))

-Thực hiện chỉ đạo của cấp Lãnh Đạo Thành Phố Hồ Chí Minh.Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng chương trình hành động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế.

-Việt Nam Recreational & Hybrid Sports (http://recsports.vn) là 1 Tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp. Việc triển khai trên phương diện Doanh nghiệp Xã hội trong tương lai gần là tất yếu trong tiến trình hình thành.lan tỏa và phát triển bền vĩnh cửu của Tổ chức. Và nội dung đề cử giải thưởng ASIAN Rice Bowl Startup Awarlds là hoàn toàn phù hợp với 1 DOANH NGHIỆP DẪN DẮT như VIỆT NAM RECREATIONAL & HYBRID SPORTS(http://recsports.vn)

Trân trọng chia sẻ

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822