Sports for impact

BLOG

footgolf.vn

04/01/2017

-

nguyễn phương tùng

-

2 Bình luận

http://kenh14.vn/sport/thu-vi-voi-mon-the-thao-da-golf-20121115111549443.chn

TAGS :

2 Bình luận

  1. Mai thị Hạnh

    Thể thao giải trí không mất nhiều sức khi tham gia nên nhiều người có thể tham gia tăng cường sức khỏe. Đáp ứng nhu cầu giải trí của Cộng Đồng

  2. recsports Việt nam

    Cộng đồng yêu thể thao trong nước sẽ sớm được chơi môn Footgolf vì đã có đơn vị đang hoàn thiện và triển khai phục vụ nhu cầu rèn luyện nâng cao sức khỏe Cộng đồng trên toàn quốc. footgolf.vn

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

0986680195 0973360822