Global Initiative Sports for Impact

BLOG

Global Initiative RecSports Việt Nam tham gia Chương trình cố vấn khởi nghiệp Toàn cầu 2021

12/10/2021

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận

Global Initiative RecSports Việt Nam tự hào tham gia Chương trình Cố vấn khởi nghiệp Toàn cầu 2021

Nhằm tạo cầu nối để các chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam đã thành công trên thế giới chia sẻ, cố vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) Việt Nam, từ đó tăng cường kết nối và tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST); triển khai hoạt động hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Ngoại giao; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát động Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp Toàn cầu - Global Mentoring Program for V-Startups (GMPV).
http://recsports.vn

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822