Chuyên Mục Khác

Let’s run, explore, and score a goal at the 2024 SONJ Winter Games at Stockton University on January 6. This event is for registered Young Athletes ages 2-7 with and without intellectual disabilities to share the joy of sports and play while being introduced to Special Olympics New Jersey! Learn more at https://tinyurl.com/mwabxr8d ⚽️ 🥅 🏈 Hãy cùng chạy, khám phá và ghi bàn thắng tại Thế vận hội mùa đông SONJ 2024 tại Đại học Stockton vào ngày 6 tháng 1. Sự kiện này dành cho các Vận động viên trẻ đã đăng ký từ 2-7 tuổi bị và không bị thiểu năng trí tuệ để chia sẻ niềm vui thể thao và vui chơi khi được làm quen với các môn thể thao khác. Thế vận hội đặc biệt New Jersey! Tìm hiểu thêm tại https://tinyurl.com/mwabxr8d ⚽️ 🥅 🏈

Let’s run, explore, and score a goal at the 2024 SONJ Winter Games at Stockton University on January 6. This event is for registered Young Athletes ages 2-7 with and without intellectual disabilities to share the joy of sports and play while being introduced to Special Olympics New Jersey! Learn more at https://tinyurl.com/mwabxr8d ⚽️ 🥅 🏈

Hãy cùng chạy, khám phá và ghi bàn thắng tại Thế vận hội mùa đông SONJ 2024 tại Đại học Stockton vào ngày 6 tháng 1. Sự kiện này dành cho các Vận động viên trẻ đã đăng ký từ 2-7 tuổi bị và không bị thiểu năng trí tuệ để chia sẻ niềm vui thể thao và vui chơi khi được làm quen với các môn thể thao khác. Thế vận hội đặc biệt New Jersey! Tìm hiểu thêm tại https://tinyurl.com/mwabxr8d ⚽️ 🥅 🏈