Global Initiative Sports for Impact

BLOG

N 7740. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

26/06/2021

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận

RecSports Việt Nam Project 
Ngành nghề kinh doanh:

N7740. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính. (Ngành chính)

---------------------------------------------------------------------------
C2220. Sản xuất sản phẩm từ plastic.
N7721. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí.
G4659. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
N8230. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
R9000. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.
C2819. Sản xuất máy thông dụng khác.
R9311. Hoạt động của các cơ sở thể thao.
C3230. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao.
C2219. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su.
C2310. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh.
G4649. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
N7730. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
N8299. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
P8551. Giáo dục thể thao và giải trí.
P8560. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
M7310. Quảng cáo.
P8552. Giáo dục văn hoá nghệ thuật.
P8559. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.
R9319. Hoạt động thể thao khác.
C3240. Sản xuất đồ chơi, trò chơi.

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822