Tin tức

Những hình ảnh Club Sports English dự án RecSports

Những hình ảnh Club #SportsEnglish ( dự án #RecSports) tham gia bộ môn RecSports nội dung #PhygitalRecSports trong Giải đấu Toàn Quốc thể thao điện tử và thể chất số năm 2024 ( E Sports and Phygital Sports Festival Việt Nam 2024)