Global Initiative Sports for Impact

BLOG

RecSports Việt Nam bắt nguồn từ đâu ???

08/04/2021

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận

Có thể Bạn chưa biết là có thể sau này tương lai gần RecSports©️ Việt Nam với nhiều tên gọi cho các sản phẩm và dịch vụ như STEM Sports©️Việt Nam . Sports therapy©️ Việt Nam . Sports tourism©️Việt Nam....thì 
Sự khởi đầu chỉ đơn giản từ một môn thể thao giải trí và phối hợp giữa bóng đá và Bi A. Tên gọi Snookball ngày 1 tháng 5 năm 2016 khởi sự.và với quyết tâm tìm thêm những cái mới thì 19 tháng 12 năm 2016 RecSports©️ Việt Nam đã được hình thành

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822