RecSports Việt Nam

Việt Nam Recreational & Hybrid Sports

Việt Nam Recreational & Hybrid Sports xin Chào các Bạn yêu thích các môn thể thao giải trí và thể thao phối hợp

-Phục vụ vì sức khỏe Cộng Đồng là mục đích cao nhất

  -Công bằng-Đoàn kết-Dân chủ-Nền móng tồn tại 

   -Tín  -Trung -Nội dung gắn kết Thành viên với thành viên và với Cộng Đồng

   - Lễ-Nghĩa- Hàng trang không thể thiếu trong các hoạt động 

   - Cam kết chất lượng thiết bị và phụ kiện-Nguồn lực chính Phát triển

  - Hành động bằng niềm đam mê thể thao- Huyết mạch của sự tồn tại và phát triển bền vững.

0986680195 0973360822