Sports for impact

BLOG

Sứ mệnh của Founder

08/04/2021

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận

❤  ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng của mình.hãy theo đuổi tìm ra sứ mệnh của mình chứ đừng theo đuổi thành công.bởi con người trên con khi tìm ra sứ mệnh mới quan trọng chứ không phải là Thành công mới quan trọng.

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

0986680195 0973360822