Chuyên Mục Khác

Thực hiện kế hoạch năm cho mục tiêu Chăm sóc sức khỏe Cộng Đồng . Dự án RecSports Việt Nam nỗ lực triển khai các môn thể thao giải trí phù hợp với Người Cao Tuổi tại các Trung tâm Dưỡng Lão. http://sportstherapy.vn

Thực hiện kế hoạch năm cho mục tiêu Chăm sóc sức khỏe Cộng Đồng . Dự án RecSports Việt Nam nỗ lực triển khai các môn thể thao giải trí phù hợp với Người Cao Tuổi tại các Trung tâm Dưỡng Lão.
http://sportstherapy.vn