Global Initiative Sports for Impact

Tin tức

Câu chuyện Én xanh - Global Initiative RecSports

Câu chuyện Én xanh - Global Initiative RecSports

Được ra đời vào tháng 5/2016, Dự án Global Initiative RecSports Vietnam (từ đây gọi là Dự án RecSports) là một Dự án kinh doanh tạo tác động theo đuổi mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất của trẻ...

30/11/2021 0
Sở hữu trí tuệ và sự xâm phạm

Sở hữu trí tuệ và sự xâm phạm

CÁCH XỬ LÝ KHI THƯƠNG HIỆU BỊ XÂM PHẠM? Khi bị xâm phạm, chủ đơn có thể sử dụng các phương thức pháp lý sau để bảo vệ thương hiệu của mình: /-li THỨ NHẤT, CHỦ ĐƠN TỰ BẢO VỆ: Bằng việc gửi công văn yêu...

23/11/2021 0
Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822