Sports for impact

Tin tức

Chào mừng 75 năm ngày Thể thao Việt Nam

Chào mừng 75 năm ngày Thể thao Việt Nam

Chào mừng 75 năm ngày Thể thao Việt Nam Bác Hồ - lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới. Trong tất cả các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mọi...

27/03/2021 0
Thể thao giải trí và phối hợp

Thể thao giải trí và phối hợp

Dự án : THỂ THAO GIẢI TRÍ VÀ PHỐI HỢP ! Thực hiện chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam (QĐ 2198- QĐ- TTg ) đã được Thủ Tướng phê duyệt Hiện nay, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe là nhu cầu...

17/12/2020 0
0986680195 0973360822