RecSports Việt Nam

Tin tức

Xây dựng Quy Chuẩn.

Xây dựng Quy Chuẩn.

Với những hoạt động kết nối. chia sẻ kiến thức. thảo luận với ủy Ban Olympic Quốc tế . các Câu lạc bộ. liên đoàn Thể thao có cùng nội dung đã và đang hoạt động tại các Quốc gia trong khu vực và trên Thế giới của Việt...

22/07/2017 0
Tổ chức hướng tới Minh Bạch Việt Nam.

Tổ chức hướng tới Minh Bạch Việt Nam.

Hướng tới Minh Bạch, gọi tắt là (TT) là 1 công ty tư vấn phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 với mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng Từ tháng 3 năm 2009 TT trở thành cơ...

19/06/2017 0
Snookball

Snookball

THỂ THAO GIẢI TRÍ LÀ NHU CẦU TẤT YẾU CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI GS.TS. Dương Nghiệp Chí; TS. Lương Kim Chung; Lê Tấn Đạt Trên thế giới, thể thao giải trí là một bộ phận quan trọng và cấu thành của nền thể dục thể thao. Xã hội...

19/06/2017 0
Snookball

Snookball

snookballvietnam.wordpress.com

19/06/2017 0
0986680195 0973360822