Global Initiative Sports for Impact

BLOG

Tổ chức hướng tới Minh Bạch Việt Nam.

03/06/2017

-

nguyễn phương tùng

-

0 Bình luận

Hướng tới Minh Bạch, gọi tắt là (TT) là 1 công ty tư vấn phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 với mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng 

Từ tháng 3 năm 2009 TT trở thành cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức minh bạch Quốc tế (TI). Một phong trào toàn cầu về phong chống tham nhũng với hơn 100 tổ chức thành viên trên thế giới.

 Hiểu thêm về hoạt động của TT và TI tại Việt Nam có thể tìm đọc ấn phẩm (( Hành trình vì 1 Việt Nam không tham nhũng )) 2016.

 TẦM NHÌN: vì 1 Việt Nam không tham nhũng, nơi người dân được hưởng Công bằng Xã hội, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình trong mọi lĩnh vực đời sống.

 SỨ MỆNH : giảm thiểu tham nhũng ở Việt Nam bằng cách gia tăng nhu cầu và thúc đẩy các biện pháp tăng cường Minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong khu vực nhà nước, doanh nghiệp và Xã hội dân sự.

 GÍA TRỊ CỐT LÕI: 

_ Minh bạch

_ Trách nhiệm giải trình

_ Liêm chính

_ Tri thức

_ Độc lập

 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN : TT thúc đẩy các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tính Minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường tiếng nói và sự tham gia của toàn Xã hội trong nỗ lực đấu tranh phòng chống tham nhũng.

 Những giải pháp được xây dựng phù hợp với chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng của Việt Nam và bối cảnh trong nước, trên cơ sở kết quả nghiên cứu các giải pháp và công cụ của TI đã được thế giới công nhận.

 Trong hoạt động của mình TT phối hợp và hợp tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức Xã hội dân sự, Cộng Đồng doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông.

 Với định hướng Phục vụ Cộng Đồng. và Cơ cấu tổ chức hình thành là 1 Tổ chức Xã hội _ Nghề nghiệp.

Ngay từ khi ý tưởng mới hình thành, Câu lạc bộ Snookball Việt Nam trước đây giờ là Việt Nam Recreational & Hybrid Sports ( http://recsports.vn) đã có sự thống nhất đồng thuận và tự nguyện cam kết cao nhất về việc tiến hành các hoạt động thể hiện sự Minh bạch và luôn tỏ rõ Trách nhiệm giải trình, sự Liêm chính cùng việc Đồng hành, chia sẻ thông tin, học hỏi kiến thức cùng khả năng tự chủ, độc lập trong các hoạt động với Tổ chức Hướng tới Minh bạch Việt Nam ( gọi tắt là TT). 

Trân trọng Công khai Thông báo tới Cộng Đồng và các Hội viên yêu thích các môn thể thao giải trí và Phối hợp. 

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822