19Th5

TRƯỜNG MẦM NON BÁCH HỢP – TRIỂN KHAI TỔ HỢP THỂ THAO GIẢI TRÍ & PHỐI HỢP RECSPORTS

NGUYEN GIANG Xoá term: fairy school fairy schoolXoá term: RecSports RecSportsXoá term: Sports English Sports EnglishXoá term: STEAM Sports STEAM SportsXoá term: STEM Sports STEM Sports Dự án

THỂ DỤC THỂ THAO NÂNG CAO SỨC KHOẺ CÙNG RECSPORTS VIỆT NAM Môn học vận động thể thao phát triển tư duy RecSports Việt Nam chính thức được các bạn nhỏ chào đón tại Mầm non Bách Hợp Với các bạn nhỏ trường mầm non Bách Hợp ngoài những bài vận động theo đúng sự phát […]