Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

RecSports Việt Nam là một mạng lưới dựa trên dự án không góp vốn cổ phần.(tiếng Anh: Project - base, non - equity venture ) Là một sự hợp tác trong đó các đối tác tạo ra một dự án với một phạm vi tương đối hẹp và có một thời gian biểu rõ ràng mà không tạo ra một pháp nhân mới.

Dự án RecSports Việt Nam hoạt động từ năm 2016. thực hiện theo chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam Số 2198/QĐ - TTg đã được Thủ Tướng phê duyệt. Gồm Pháp nhân Phi thương mại và pháp nhân thương mại cùng tham gia tạo thành mạng lưới RecSports Việt Nam tạo tác động Xã Hội bằng các hoạt động thể thao và liên quan tới thể thao.mục đích cùng hướng tới giải quyết các vấn đề Xã Hội chăm sóc sức khỏe Cộng đồng.giáo dục tích hợp STEM Sports . Du lịch thể thao Sports Tourism. Y tế thể thao Sports therapy.. và đạt mục tiêu bền vững (SDGs 3,4,8,12)

Chúng tôi hân hạnh phục quý khách 24/7

   Đơn vị hàng đầu về thể thao giải trí & phối hợp.

   Nội tài liệu, giáo án Độc Quyền.

   Chi phí hợp lý, phù hợp với tất cả quý đối tác.

   Thiện chí – chia sẻ – lan tỏa

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, công ty chúng tôi hân hạnh phục vụ các bạn 24/7