Sports for impact

Dự án RecSports Việt Nam là dự án thực hiện chiến lược phát triển Thể dục.thể thao QĐ-TTg 2198 triển khai các hoạt động thể thao.thể thao giải trí và thể thao phối hợp tạo tác động về Sức khỏe Cộng đồng.Giáo dục tích hợp.Y tế dự phòng.Du lịch thể thao.v.v. của các pháp nhân phi thương mại & pháp nhân thương mại

Dự án RecSports Việt Nam hoạt động từ năm 2016.gồm các Pháp nhân Phi thương mại và pháp nhân thương mại cùng tham gia trong hệ sinh thái RecSports Việt Nam tạo tác động Xã Hội bằng các hoạt động thể thao và liên quan tới thể thao.mục đích cùng hướng tới giải quyết các vấn đề Xã Hội chăm sóc sức khỏe Cộng đồng.giáo dục tích hợp STEM Sports . Du lịch thể thao Sports Tourism. Y tế thể thao Sports therapy.. và đạt mục tiêu bền vững (SDGs)

XEM CHI TIẾT

Hỏi đáp hoạt động phong trào-Xã hội

0986680195 - 0973360822

Hỏi đáp kiến thức luyện tập, thi đấu,
thiết bị, phụ kiện, kĩ thuật

0986680195- 0973360822

Danh sách Hội viên-địa điểm hoạt động CLB

Hà nội: 0986680195 - 0973360822

 • Luyện tập -Thi đấu

 • Học tập - Giao lưu - Chia sẻ

 • Rèn luyện - Nâng cao Sức khỏe

 • Làm mới Tư duy-Tinh thần

 • Phát triển, lan tỏa giá trị mới tới Cộng Đồng

 • Duy trì, Phát triển Bền vững

Thiết bị, Phụ kiện, Tài liệu

Các vấn đề phát sinh của Thiết bị, Phụ kiện

 • Sports for impact

  Thể thao giải trí và Phối hợp đầu tiên ở Việt Nam triển khai các hoạt động đưa môn thể thao giải trí và phối hợp giữa bóng đá và billad tên goi snookball (16 bóng) footpool (10 bóng ) và footgolf (1 bóng) phục vụ Cộng Đồng trong nước.
 • SnookBall là gì? SnookBall Việt Nam

  http://lazi.vn/qa/d/snookball-la-gi-snookball-viet-nam
 • http://footgolf.vn/

  https://www.luminpdf.com/viewer/voi3kKqWh8gzBESGo

HÌNH ẢNH PHONG TRÀO

BLOG

Bài thi Sáng tạo Xã Hội số 02 năm 2021 của RecSports Việt Nam

Bài thi Sáng tạo Xã Hội số 02 năm 2021 của RecSports Việt Nam

Bài thi Sáng tạo Xã Hội số 02 năm 2021 của RecSports Việt Nam

Đăng bởi Nguyễn Phương Tùng

https://doimoisangtao.vn/giai-thuong-dmst/2021/4/14/ma-so-n2003-du-an-recsports-viet-nam?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Xem thêm
Dự án RecSports Việt Nam đạt 2 kỷ lục Việt Nam

Dự án RecSports Việt Nam đạt 2 kỷ lục Việt Nam

Dự án RecSports Việt Nam đạt 2 kỷ lục Việt Nam

Đăng bởi Nguyễn Phương Tùng

https://newsunmedia.com.vn/recsports-viet-nam-du-an-the-thao-giai-tri-phoi-hop-dat-02-ky-luc-viet-nam/

Xem thêm
https://doimoisangtao.vn/giai-thuong-dmst/2021/4/8/ma-so-n2001-du-an-the-thao-giai-tri-va-phoi-hop-viet-nam-recsportsvn?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

https://doimoisangtao.vn/giai-thuong-dmst/2021/4/8/ma-so-n2001-du-an-the-thao-giai-tri-va-phoi-hop-viet-nam-recsportsvn?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

https://doimoisangtao.vn/giai-thuong-dmst/2021/4/8/ma-so-n2001-du-an-the-thao-giai-tri-va-phoi-hop-viet-nam-recsportsvn?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Đăng bởi Nguyễn Phương Tùng

Dự án tạo tác động xã hội tích cực bằng cách thúc đẩy rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đáp ứng nhu cầu vận động - giải trí của người dân. Ứng dụng mô hình đưa STEM vào thể thao giải trí (STEM...

Xem thêm
XEM THÊM
 • partner1
 • partner2
 • partner3
 • partner4
 • partner5
 • partner6
 • partner7
 • partner8
 • partner9
 • partner10
 • partner11
 • partner12
 • partner13
 • partner14
 • partner15
 • partner16
 • partner17
0986680195 0973360822