Chuyên Mục Khác

🏫 𝗨𝗣𝗘𝗦𝟭 – Thông báo tổ chức lớp chuyên môn nghề nghiệp cho Hướng dẫn viên, HLV, Trọng tài: VŨ ĐẠO THỂ THAO GIẢI TRÍ (ĐA MÔN) VÀ CÁC MÔN THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VÀ THỂ CHẤT SỐ VIỆT NAM (KHOÁ 4 NGÀY 8 ĐẾN 13/7/2024) ✅ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GỒM: – Vũ đạo thể thao giải trí (đa môn): Dance Recreational sports (Multi) – Thể thao điện tử và thể chất số: Esport: Esports and Phygital Sports – Thể thao giải trí (đa môn): Recreational sports (Multi) – Thể thao giải trí cho các đối tượng đặc biệt (Trẻ em; người khuyết tật) : Recreational sports for kids, people with disabilities * Thông tin chi tiết: http://upes1.edu.vn/thong-bao-to-chuc-tap-huan-chuyen-mon-nghe-nghiep-cho-huong-dan-vien-huan-luyen-vien-trong-tai-the-thao-dien-tu-giai-tri-viet-nam-30640 – Đăng ký : 👇👇👇 __________________________________________ 👩‍🎓 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 🗺️ Đ/𝗰: P. Trang Hạ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh 🌎𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: http://upes1.edu.vn/ 📲𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/TruongDaihocTDTTBacNinh ☎️ 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞: 02222 217 221 – 0222 383 1609 📟 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCYsJ05se__Fpe3EBxr4vr_A #𝗨𝗽𝗲𝘀𝟭 #𝗗𝗮𝗶𝗵𝗼𝗰𝗧𝗗𝗧𝗧𝗕𝗮𝗰𝗡𝗶𝗻𝗵 #𝗧𝗵𝗲𝗱𝘂𝗰𝘁𝗵𝗲𝘁𝗵𝗮𝗼

🏫 𝗨𝗣𝗘𝗦𝟭 – Thông báo tổ chức lớp chuyên môn nghề nghiệp cho Hướng dẫn viên, HLV, Trọng tài: VŨ ĐẠO THỂ THAO GIẢI TRÍ (ĐA MÔN) VÀ CÁC MÔN THỂ THAO ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ VÀ THỂ CHẤT SỐ VIỆT NAM (KHOÁ 4 NGÀY 8 ĐẾN 13/7/2024)

✅ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GỒM:
– Vũ đạo thể thao giải trí (đa môn): Dance Recreational sports (Multi)
– Thể thao điện tử và thể chất số: Esport: Esports and Phygital Sports
– Thể thao giải trí (đa môn): Recreational sports (Multi)
– Thể thao giải trí cho các đối tượng đặc biệt (Trẻ em; người khuyết tật) : Recreational sports for kids, people with disabilities

 1. * Thông tin chi tiết: http://upes1.edu.vn/thong-bao-to-chuc-tap-huan-chuyen-mon-nghe-nghiep-cho-huong-dan-vien-huan-luyen-vien-trong-tai-the-thao-dien-tu-giai-tri-viet-nam-30640
  – Đăng ký : 👇👇👇
  __________________________________________
  👩‍🎓 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
  🗺️ Đ/𝗰: P. Trang Hạ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
  🌎𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: http://upes1.edu.vn/
  📲𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸:
  https://www.facebook.com/TruongDaihocTDTTBacNinh
  ☎️ 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞: 02222 217 221 – 0222 383 1609
  📟 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCYsJ05se__Fpe3EBxr4vr_A
  #𝗨𝗽𝗲𝘀𝟭 #𝗗𝗮𝗶𝗵𝗼𝗰𝗧𝗗𝗧𝗧𝗕𝗮𝗰𝗡𝗶𝗻𝗵 #𝗧𝗵𝗲𝗱𝘂𝗰𝘁𝗵𝗲𝘁𝗵𝗮𝗼