Chuyên Mục Khác

RECSPORTS VIỆT NAM. Dự án RecSports Việt Nam do Anh Nguyễn Phương Tùng cùng các cộng sự triển khai hoạt động từ năm 2016 mục đích cùng hướng tới giải quyết các vấn đề Xã Hội chăm sóc sức khỏe Cộng đồng, giáo dục tích hợp (STEM Sports), Du lịch thể thao (Sports Tourism), Y tế thể thao (Sports therapy)…

Dự án RecSports Việt Nam là dự án thực hiện chiến lược phát triển thể dục thể thao QĐ-TTg 2198, triển khai các hoạt động thể thao, thể thao giải trí, thể thao phối hợp, Giáo dục tích hợp, y tế dự phòng… và đặc biệt là du lịch thể thao, tạo tác động về sức khỏe cộng đồng. RECSPORTS VIỆT NAM.
Nguồn : Google
http://recsports.vn