Chuyên Mục Khác

ảnh tư liệu công tác chuẩn bị cho #PhygitalGame 2024 “Thế vận hội của tương lai – Games of the Future – dựa trên phong trào Phygital, là sự kết hợp giữa thể thao thể chất truyền thống và thể thao điện tử (E-sport). Phygital ra đời dựa trên ý tưởng của Tổng thống Nga #VladimirPutin.” – ❤ Lần đầu tiên trên Thế giới #PhygitalGame có các nội dung Recreational & Hybrid Sports – #RecSports và cũng là lần đầu tiên trên thế giới có các nội dung thi đấu dành cho Người Khuyết Tật

ảnh tư liệu công tác chuẩn bị cho #PhygitalGame 2024

“Thế vận hội của tương lai – Games of the Future – dựa trên phong trào Phygital, là sự kết hợp giữa thể thao thể chất truyền thống và thể thao điện tử (E-sport). Phygital ra đời dựa trên ý tưởng của Tổng thống Nga #VladimirPutin.”

– ❤ Lần đầu tiên trên Thế giới #PhygitalGame có các nội dung Recreational & Hybrid Sports – #RecSports và cũng là lần đầu tiên trên thế giới có các nội dung thi đấu dành cho Người Khuyết Tật