Chuyên Mục Khác

Leader &….follower

LEADER HOẶC FOLLOWER THE LEADER

Năm 1999, Alibaba được thành lập bởi 18 người.
Năm 2014, Alibaba lên sàn chứng khoán với vốn hóa thị trường lên tới hơn 230 tỷ USD.
Chúng ta có nghĩ rằng 18 người này đều thông minh, giỏi giang xuất chúng như nhau.
Mọi người đi cùng nhà lãnh đạo là Jack Ma. Khi công ty IPO, tất cả đều trở thành triệu phú, tỷ phú đô la.
Tại sao lại chỉ có 18 người? Nếu biết đi cùng Jack Ma sẽ thành tỷ phú hết thì chắc có đến 1 vạn 800 nghìn người đi muốn đi cùng rồi. Và quan trọng nhất là họ giữ vững niềm tin hơn 14 năm ròng rã không nhận được gì.
Một ngày nào đó, nếu phát hiện thấy LEADER (đặc biệt là người tài năng mà có đạo đức), hãy xin cùng đồng hành, cam kết cống hiến gánh vác năng lực chuyên môn của mình, cố gắng phấn đấu với tinh thần cho đi, nhất định chúng ta sẽ được hưởng trái ngọt sau này.

Thế giới thường có 2 dạng ngưới người :
FOLLOWER và LEADER.
LEADER hiếm như sao trên trời, họ là người có năng lực sáng tạo, nhà lãnh đạo siêu phàm và tổ chức công việc, tự xoay sở, tự học tập phát triển bản thân, khát vọng lớn.
Còn lại phần lớn là FOLLOWER – những người đồng hành, hỗ trợ, phụng sự cho lý tưởng và sứ mệnh của tổ chức.

Nếu ngày xưa Đường Tăng là Leader thì Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng lại là những Follower đắc lực.
Nếu trong Tam Quốc, Lưu Bị là Leader thì Gia Cát Lượng, Quan Vân Trường, Triệu Tử Long lại là những Follower xuất chúng.
Một đội nhóm VĨ ĐẠI khi có cả LEADER và FOLLOWER VĨ ĐẠI !
Con cua luôn cần có sợi dây và ngược lại.

🚀Chúng ta thấy mình là Leader hay Follower ?
🚀Chúng ra đã tìm thấy Leader hay Follower của chính mình ?