Chuyên Mục Khác

RECSPORTS VIỆT NAM – ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI BỘ THIẾT BỊ THỂ THAO GIẢI TRÍ PHỐI HỢP TRONG BỆNH VIỆN ĐỂ HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ SỨC KHỎE CHO BỆNH NHÂN Kỷ lục được xác lập chính là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi để nghiên cứu, thực hành, vượt qua nhiều trở ngại khắc phục nhiều khó khăn của Tập thể Dự án RecSports Việt Nam gồm: – TS. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng – Giám đốc Trung tâm Y học Thể thao phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – TS. Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng bộ môn Thể dục Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Hội thể thao giải trí Hà Nội – Ông Lê Văn Thăng trưởng Bộ môn RecSports Hội thể thao giải trí Thành phố Hà Nội – Ông Nguyễn Phương Tùng – Trưởng Ban Quản lý Dự án RecSports Việt Nam. https://newsunmedia.com.vn/recsports-viet-nam-don-vi-dau-tien-trien-khai-bo-thiet-bi-the-thao-giai-tri-phoi-hop-trong-benh-vien-de-ho-tro-phuc-hoi-chuc-nang-va-suc-khoe-cho-benh-nhan/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10 https://newsunmedia.com.vn/recsports-viet-nam-don-vi-dau-tien-trien-khai-bo-thiet-bi-the-thao-giai-tri-phoi-hop-trong-benh-vien-de-ho-tro-phuc-hoi-chuc-nang-va-suc-khoe-cho-benh-nhan/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10

RECSPORTS VIỆT NAM – ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI BỘ THIẾT BỊ THỂ THAO GIẢI TRÍ PHỐI HỢP TRONG BỆNH VIỆN ĐỂ HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ SỨC KHỎE CHO BỆNH NHÂN

Kỷ lục được xác lập chính là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi để nghiên cứu, thực hành, vượt qua nhiều trở ngại khắc phục nhiều khó khăn của Tập thể Dự án RecSports Việt Nam gồm:

– TS. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng – Giám đốc Trung tâm Y học Thể thao phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền

– TS. Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng bộ môn Thể dục Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Hội thể thao giải trí Hà Nội

– Ông Lê Văn Thăng trưởng Bộ môn RecSports Hội thể thao giải trí Thành phố Hà Nội

– Ông Nguyễn Phương Tùng – Trưởng Ban Quản lý Dự án RecSports Việt Nam.

RECSPORTS VIỆT NAM – ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI BỘ THIẾT BỊ THỂ THAO GIẢI TRÍ PHỐI HỢP TRONG BỆNH VIỆN ĐỂ HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ SỨC KHỎE CHO BỆNH NHÂN.


https://newsunmedia.com.vn/recsports-viet-nam-don-vi-dau-tien-trien-khai-bo-thiet-bi-the-thao-giai-tri-phoi-hop-trong-benh-vien-de-ho-tro-phuc-hoi-chuc-nang-va-suc-khoe-cho-benh-nhan/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10