Tin tức

RECSPORTS

RECSPORTS

Recsports

Bảng Báo Giá Phụ Kiện Lẻ Cho Bộ Môn FOOTBOWL (Đá Bóng + Bowling)

400.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Footbowl

2%
OFF
Recsports

Bộ Sản Phẩm FOOTBOWL Trong Nhà (Indoor sports)

5.500.000₫ 5.600.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Footbowl

2%
OFF
Recsports

Bộ Sản Phẩm FOOTBOWL Ngoài Trời (Outdoor sports)

5.500.000₫ 5.600.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Footbowl
Recsports

Bảng Báo Giá Phụ Kiện Lẻ Cho Bộ Môn FOOTGOLF (Đá Bóng + Golf)

400.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Footgolf

2%
OFF
Recsports

Bộ Sản Phẩm FOOTGOLF 1 LỖ – Đường Kính 90CM (Đá Bóng + Golf)

2.500.000₫ 2.550.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Footgolf 1 Lỗ

1%
OFF
Recsports

Bộ Sản Phẩm FOOTGOLF 2 LỖ (D1200mm x R936mm x C300mm)

6.800.000₫ 6.850.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Footgolf 2 Lỗ
Recsports

Bảng Báo Giá Phụ Kiện Lẻ Cho Bộ Môn SNOOKBALL (Đá Bóng + Bi-Da)

400.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Snookball
Recsports

Bộ Sản Phẩm SNOOKBALL 10 BÓNG (D3660mm x R2440mm x C150mm)

19.000.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Snookball 10 ball
Recsports

Bộ Sản Phẩm SNOOKBALL 10 BÓNG (D5800mm x R2800mm x C150mm)

26.000.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Snookball 10 ball
Recsports

Bộ Sản Phẩm SNOOKBALL 16 BÓNG (D6600mm x R3600mm x C150mm)

36.000.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Snookball 16 ball

25%
OFF
Recsports

Cho Thuê Bộ Bàn Hơi SNOOKBALL 10 Bóng (Chơi Bi-Da Bằng Chân)

1.500.000₫ 2.000.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Snookball 10 ball

20%
OFF
Recsports

Cho Thuê Bộ Bàn Hơi SNOOKBALL 16 Bóng (Chơi Bi-Da Bằng Chân)

2.000.000₫ 2.500.000₫
SP chính hãngCó bảo hành
Mã: Snookball 16 ball