Chuyên Mục Khác

Tiến sĩ Trần Ngọc Tăng (ngoài cùng bên phải) – Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Ông Hoàng Thái Tuấn Anh – Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện VP Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng trao Kỷ lục Việt Nam đến Ông Nguyễn Phương Tùng và Ông Lê Văn Thăng – đồng sáng lập RecSports Việt Nam. https://kyluc.vn/tin-tuc/ky-luc/epf24-recsports-viet-nam-thanh-cong-xac-lap-ky-luc-viet-nam?fbclid=IwAR0LizXi_YiWrYlXVHwdiSnn0x_ML3hNcXEb7wA-CtivJhg0JEN0NwyiWZQ

Tiến sĩ Trần Ngọc Tăng (ngoài cùng bên phải) – Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Ông Hoàng Thái Tuấn Anh – Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện VP Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng trao Kỷ lục Việt Nam đến Ông Nguyễn Phương Tùng và Ông Lê Văn Thăng – đồng sáng lập RecSports Việt Nam.

https://kyluc.vn/tin-tuc/ky-luc/epf24-recsports-viet-nam-thanh-cong-xac-lap-ky-luc-viet-nam?fbclid=IwAR0LizXi_YiWrYlXVHwdiSnn0x_ML3hNcXEb7wA-CtivJhg0JEN0NwyiWZ8Q