Chuyên Mục Khác

💥💥💥EPF24 – GIẢI ĐẤU TOÀN QUỐC THỂ THAO ĐIỆN TỬ VÀ THỂ CHẤT SỐ NĂM 2024💥💥💥💥 🎗️🎗️🎗️Giải đấu toàn quốc Thể thao điện tử và thể chất số năm 2024 (EPF24) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh với nhiều nội dung thể thao thế hệ mới lần đầu tiên được biết đến là Thể thao thể chất số (Phygital sports), một hướng tiếp cận mới trên thế giới về sự kết hợp giữa thể thao thể chất và thể thao kỹ thuật số được tổ chức thông qua hình thức kết hợp 1 bộ môn thể thao truyền thống với 1 bộ môn thể thao điện tử/thể theo kĩ thuật số. ⏰⏰⏰Thời gian thi đấu: Từ ngày 05–07/01/2024 ✨✨✨Đối tượng tham gia: Giảng viên, huấn luyện viên, cán bộ, học sinh, sinh viên toàn quốc ⛳⛳⛳Nhóm môn thi đấu: Thể thao điện tử, Thể thao thể chất số; Thể thao giải trí số; Thể thao mô phỏng và 22 bộ môn thi đấu 🎗️🎗️🎗️Giải đấu là hoạt động nhằm hướng tới Kỉ niệm 15 năm thành lập Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam, đồng thời mong muốn EPF24 sẽ trở thành sân chơi thể thao điện tử và thể chất số đầu tiên tại Việt Nam và trên thế giới, là bước đệm mang phong trào thi đấu thể thao điện tử và thể chất số đến gần hơn với thế hệ trẻ đam mê thể thao điện tử trên toàn quốc 👇👇👇Chi tiết giải đấu: https://drive.google.com/drive/folders/17vDa44lbk5cqkDpde_MXCJtrKp20zF35?usp=sharing

💥💥💥EPF24 – GIẢI ĐẤU TOÀN QUỐC THỂ THAO ĐIỆN TỬ VÀ THỂ CHẤT SỐ NĂM 2024💥💥💥💥

🎗️🎗️🎗️Giải đấu toàn quốc Thể thao điện tử và thể chất số năm 2024 (EPF24) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh với nhiều nội dung thể thao thế hệ mới lần đầu tiên được biết đến là Thể thao thể chất số (Phygital sports), một hướng tiếp cận mới trên thế giới về sự kết hợp giữa thể thao thể chất và thể thao kỹ thuật số được tổ chức thông qua hình thức kết hợp 1 bộ môn thể thao truyền thống với 1 bộ môn thể thao điện tử/thể theo kĩ thuật số.

⏰⏰⏰Thời gian thi đấu: Từ ngày 05–07/01/2024
✨✨✨Đối tượng tham gia: Giảng viên, huấn luyện viên, cán bộ, học sinh, sinh viên toàn quốc
⛳⛳⛳Nhóm môn thi đấu: Thể thao điện tử, Thể thao thể chất số; Thể thao giải trí số; Thể thao mô phỏng và 22 bộ môn thi đấu

🎗️🎗️🎗️Giải đấu là hoạt động nhằm hướng tới Kỉ niệm 15 năm thành lập Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam, đồng thời mong muốn EPF24 sẽ trở thành sân chơi thể thao điện tử và thể chất số đầu tiên tại Việt Nam và trên thế giới, là bước đệm mang phong trào thi đấu thể thao điện tử và thể chất số đến gần hơn với thế hệ trẻ đam mê thể thao điện tử trên toàn quốc

👇👇👇Chi tiết giải đấu: https://drive.google.com/drive/folders/17vDa44lbk5cqkDpde_MXCJtrKp20zF35?usp=sharing