Chuyên Mục Khác

Ngày 29-1-1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27-3 làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. Ngày 27-3 được Nhà nước ta lấy làm “Ngày Thể thao Việt Nam” hàng năm để khích lệ phong trào TDTT quần chúng ngày càng được phát triển, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp, dần dần đưa TDTT trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để chào mừng “Ngày Thể thao Việt Nam” vừa qua Hội Thể thao Giải trí Hà Nội (HSA); Hội Thể thao Điện tử Giải trí VN ( VERESA) cùng Uỷ Ban Olympic VN đã có sự kiện gặp mặt và chúc mừng rất ý nghĩa sáng ngày 22 -3 – 2024 vừa qua tại Văn phòng Hội VERESA. Đồng thời cũng trao đổi rất nhiều các kế hoạch và nhiện vụ hợp tác trong năm 2024 nhắm phát triển phong trào Thể thao: Thể chất số, Điện tử, Giải trí tại Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.

Ngày 29-1-1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27-3 làm “Ngày Thể thao Việt Nam”.

Ngày 27-3 được Nhà nước ta lấy làm “Ngày Thể thao Việt Nam” hàng năm để khích lệ phong trào TDTT quần chúng ngày càng được phát triển, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp, dần dần đưa TDTT trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Để chào mừng “Ngày Thể thao Việt Nam” vừa qua Hội Thể thao Giải trí Hà Nội (HSA); Hội Thể thao Điện tử Giải trí VN ( VERESA) cùng Uỷ Ban Olympic VN đã có sự kiện gặp mặt và chúc mừng rất ý nghĩa sáng ngày 22 -3 – 2024 vừa qua tại Văn phòng Hội VERESA. Đồng thời cũng trao đổi rất nhiều các kế hoạch và nhiện vụ hợp tác trong năm 2024 nhắm phát triển phong trào Thể thao: Thể chất số, Điện tử, Giải trí tại Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.