Chuyên Mục Khác

RecSports xác lập kỷ lục Việt Nam 2024

MEDTECH 2018 – 2024 hành trình XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM ( đơn vị thực hiện và triển khai bộ thiết bị thể thao giải trí và phối hợp (gồm 9 môn trong bệnh viện để hỗ trợ phục hồi chức năng và sức khỏe bệnh nhân ĐẦU TIÊN của dự án ©️RecSports Việt Nam

http://sportstherapy.vn